Medzinárodná konferencia Technika ochrany prostredia - TOP 2015

09.04.2015 11:56

Termín: 23. - 25. jún 2015

Miesto konania: Hotel Senec v Senci

cid:image002.jpg@01D05CA7.E93BD250

Konferencia je zameraná na tematické okruhy:

1. Technika a využívanie zdrojov obnoviteľných foriem energie
          zdroje obnoviteľných foriem energie

 

- alternatívna energetika z aspektu ochrany životného prostredia
- ochrana zložiek životného prostredia pri získavaní energie

2. Technický a technologický pokrok pri nakladaní s odpadmi
                aktuálny stav a očakávané trendy v danej oblasti (komodity Recyklačného fondu, 
                mechanicko-biologická úprava odpadov, termická úprava odpadov)

 

environmentálne technológie            
(znižovanie množstva technologických odpadov)

 

dôležité dátumy

do 20. 4. 2015 zašlite abstrakt prednášky 
do 26. 4. 2015
akceptácia prednášky s návodom na vypracovanie 

Novinka: Každý článok bude starostlivo posúdený a vybrané príspevky budú publikované v periodiku Applied Mechanics and Materials (ISSN: 1660-9336), ktorý je INDEXOVANÝ. Nutnou podmienkou preto, aby boli články publikované v uvedenom časopise je, že musia byť napísané v anglickom jazyku. Zborník bude k dispozícii on-line v plnom znení prostredníctvom stránky www.scientific.net, zborník v tlačenej podobe bude zaslaný účastníkom po skončení konferencie. Prezentácie článkov na konferencii môžu byť v anglickom, slovenskom a českom jazyku.  

Ostatné články, ktoré nebudú vybrané do AMaM, budú publikované v časopisoch ERIN, APLIMAT, WASTE FORUM, alebo vo VEDECKOM ZBORNÍKU Strojníckej fakulty STU v BA.  

Články v inom ako v anglickom jazyku budú zaradené do odbornej časti konferencie. Okrem zborníka z konferencie ich ponúkneme na publikovanie do časopisov PRO-ENERGY,  ODPADOVÉ FÓRUM, AGROBIONERGIA, 21.STOROČIE a ODPADY.  Prezentácie článkov na konferencii môžu byť v slovenskom a českom jazyku.

NUTNOU PODMIENKOU ZARADENIA VŠETKÝCH PRÍSPEVKOV DO PONUKY PRE ČASOPISY JE ICH AKTÍVNA PREZENTÁCIA NA KONFERENCII.

Prihlásené vedecké príspevky budú uverejnené v SCOPUSE !!!

 

Prihlasovanie a ďalšie informácie na https://top.sjf.stuba.sk
(email: top@sjf.stuba.sk)
Ostavam s pozdravom
Horvát Miroslav
Strojnícka fakulta STU Bratislava
tel: 0904849489, 0905593791, 00421 2 572 96 286