MDVRR SR - Dotácie na spracovanie ÚPD obcí

30.01.2015 11:04
Podľa zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí (ďalej len „zákon“) majú obce možnosť predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie aj v roku 2015. Tento zákon upravuje účel, rozsah a podmienky oskytovania dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Plánovaná výška prostriedkov grantového programu: 180 000 EUR
Maximálna výška podpory na jeden projekt: nie je známa
Uzávierka prijímania žiadostí: 28. február 2015
Kompletné informácie nájdete TU
Iuventa