LITERÁRNA SÚŤAŽ – TAKÉ PODOBNÉ, TAKÉ ROZLIČNÉ, TAKÉ EURÓPSKE

16.12.2014 12:55

Európska komisia vyhlásila literárnu súťaž s témou rozširovania EÚ.
Mladí ľudia vo veku od 18 – 25 rokov, v nej môžu vyjadriť svoje názory na život v európskom priestore a prínosy európskej integrácie vo forme esejí.

...

Európska komisia má záujem dozvedieť sa viac o tom, čo si myslia:
• Aké skúsenosti máš v rozšírenej Európskej únii?
• Ako sa môže rozšírená Európska únia vysporiadať s problémami budúcnosti?
Ceny:
- trojdňová návštevu belgického Bruselu na konci mája 2015
- víťazné články uverejnia aj na webovej stránke
Európskej komisie a ponúknu ich publikáciu hlavným národným médiám
Súťaž potrvá do 27. februára 2015 a víťaz z každej krajiny sa bude môcť zúčastniť študijnej návštevy Bruselu.

Viac info: https://event.iservice-europa.eu/sk/literarna-sutaz