k téme mestského rozvoja na úrovni EÚ

28.07.2014 15:00

V súvislosti  s pripravovanou štátnou politikou mestského rozvoja, ktorú v SR  uskutočňuje MDVRR SR si Vás dovoľujem upozorniť na verejné konzultácie, ktoré  k téme mestského rozvoja na úrovni EÚ iniciovala Európska komisia. Zdá sa,  že na európskej úrovni nikto nepochybuje o tom, že rozvoj miest je pre rozvoj celej EÚ  nesmierne dôležitý. Iniciatíva rozpracovať a prijať tzv. "urbánnu agendu",  prebieha tak medzi členskými krajinami ako aj na pôde EK. Tieto iniciatívy sú  miestami aj protichodné, keďže zo strany členských štátov sa vynára najmä obava,  aby EK nevytvorila pre mestá ďalšie legislatívne povinnosti, ktoré by ich  zbytočne zaťažili, kým EK argumentuje, že musí mať od členských štátov silný  mandát na to, aby mohla prierezovo koordinovať politiky v rôznych  oblastiach, ktoré majú na mestá dopad. Každopádne, je pre všetkých zúčastnených  užitočné zamyslieť sa nad tým, čo by mohlo rozvoju mestských území pomôcť  a ako by k tomu mohla prispieť EÚ, resp. EK.

Generálne riaditeľstvo EK pre  regionálny rozvoj otvorilo 18/07/2014  na svojej stránke:

https://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/urb_agenda/index_en.cfm

verejnú konzultáciu nazvanú  "Mestský rozmer politík EÚ - kľúčové prvky mestskej agendy EÚ" (https://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/urb_agenda/pdf/comm_act_urb_agenda.pdf).

Cieľom konzultácie je  získať informácie a návrhy, ktoré by pomohli vo väčšej miere zapojiť agendu  mestského rozvoja na národnej a miestnej úrovni do implementácie politík EÚ  (download the PDF file of the questionnaire)

EK vyzýva zainteresované  strany, aby svoje odpovede v rámci konzultácie poskytli do 26/09/2014.  Výsledky konzultácií budú zverejnené na internete.

Ak by ste potrebovali, som  k dispozícii poskytnúť ďalšie informácie. Zároveň Vás prosím, aby ste túto  informáciu rozšírili vo svojom prostredí medzi tými, ktorí majú s mestských  rozvojom niečo dočinenia.

Ďakujem.

S pozdravom,

Ing.arch. Erika  Horanská

Vedúca oddelenia  mestského rozvoja

 

Ministerstvo  dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej  republiky
Sekcia bytovej  politiky a mestského rozvoja