Iuventa - Erasmus+ 2015

17.02.2015 11:05
Kľúčová akcia 2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov
Pre Slovensko je na rok 2015 vyčlenených na granty pre všetky sektory programu cca 21 mil. EUR, ako aj ďalších približne 1,7 mil. EUR pre oblasť medzinárodnej mobility a spolupráce vysokých škôl s partnerskými krajinami. Vzdelávacie inštitúcie a organizácie a jednotlivci týmto dostali nové možnosti organizovať kvalitné vzdelávacie mobility v Európe a prostredníctvom nich sa na nich aj zúčastniť, alebo spolupracovať na nadnárodných
projektoch v sektoroch školského, odborného, vysokoškolského vzdelávania či vzdelávania dospelých, mládeže a športu.
 Strategické partnerstvá v oblasti mládeže
Uzávierka prijímania žiadostí: 1. október 2015
 Znalostné aliancie, Aliancie pre sektorové zručnosti
Uzávierka prijímania žiadostí: 26. február 2015
 Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže
Uzávierka prijímania žiadostí: 30. apríl 2015
Kompletné informácie nájdete TU