Iuventa - Erasmus+ 2014 Kľúčová akcia 3 – Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za rozhodnutia v oblasti mládeže

18.12.2014 09:44
 
Pre Slovensko je na rok 2015 vyčlenených na granty pre všetky sektory programu cca 21 mil. EUR, ako aj ďalších približne 1,7 mil. EUR pre oblasť medzinárodnej mobility a spolupráce vysokých škôl s partnerskými krajinami. Vzdelávacie inštitúcie a organizácie a jednotlivci týmto dostali nové možnosti organizovať kvalitné vzdelávacie mobility v Európe a prostredníctvom nich sa na nich aj zúčastniť, alebo spolupracovať na nadnárodných projektoch v sektoroch školského, odborného, vysokoškolského vzdelávania či vzdelávania dospelých, mládeže a športu.
  • Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za rozhodnutia v oblasti mládež
Uzávierka prijímania žiadostí: 4.február 2015, 30. apríl 2015, 1.október 2015
 
Kompletné informácie nájdete www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/VYZVA-NA-PODANIE-ZIADOSTI-NA-ROK-2015-A-SPRIEVODCA-PROGRAMOM-ERASMUS-2015-BOLI-ZVEREJNENE.alej?ind=