Informačné semináre k Výzve o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2015

28.11.2014 19:02

 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny organizuje informačné semináre k zverejnenej Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2015. Viac informácií nájdete na: https://www.narodnostnemensiny.gov.sk/informacne-seminare-k-zverejnenej-vyzve-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-v-programe-kultura-narodnostnych-mensin-na-rok-2015/