Informacie o novom slovensko-madarskom programe

16.01.2016 07:22

https://www.skhu.eu

Na tejto stránke budú zverejnené všetky informácie ohľadne nášho nového programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SK-HU, t. z., že okrem všeobecných informácií o programe (programový dokument, priority, kontaktné údaje na riadiace štruktúry programu (MA, NA, JS, FLC)), ktoré sú už aj teraz prístupné, taktiež sa budú zverejňovať inštrukcie potrebné k realizácii projektov, správy o napredovaní implementácie, ale aj samotné výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programovacieho obdobia 2014-2020. Vo výzve budú zverejnené aj ďalšie detaily, podmienky predkladania projektových návrhov, ako napr. alokácia výzvy na jednotlivé opatrenia, min. max. sumy jednotlivých projektov, akceptovateľná dĺžka realizácie, informačné dni, potrebné formuláre a pod.

 

Program je prístupný aj na sociálnych sieťach, napr.

https://www.linkedin.com/in/interreg-v-a-slovakia-hungary-cooperation-programme-48080110b