Informácia o zmene sídla Environmentálneho fondu

12.12.2014 08:15

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňom 15. 12. 2014 Environmentálny fond sa sťahuje do nového sídla. Nové sídlo Environmentálneho fondu bude: Martinská 49, Bratislava

Z dôvodu sťahovania nebude  dňa 15.12. 2014 možná telefonická ani elektronická komunikácia, a teda nebude možné spracovať Vaše otázky či požiadavky. V nevyhnutných prípadoch nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 0917 366 683 (podateľňa).

Počnúc dňom 16. 12. 2014  bude činnosť Environmentálneho fondu obnovená v nových priestoroch na Martinskej ulici.

Nové kontaktné údaje, ako korešpondenčná adresa a telefónne čísla budú zverejnené na našej webovej stránke dňa 16. 12. 2014.

Za prípadné vzniknuté komplikácie sa vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 Environmentálny fond