Informácia o výzve

01.11.2016 13:19

Informácia o výzve

Dňa 29.10.2016 uverejnila Európska komisia v Úradnom vestníku Európskej únie Výzvu na predkladanie návrhov - "Podpora informačných opatrení týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP)" na rok 2017 (2016/C 401/09)

Výzva na predkladanie návrhov:...
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/...