Homadná pripomienka na zlepšenie zamestnanosti

23.07.2014 12:44


 Nezamestnanosť predstavuje na Slovensku dlhodobý problém. Prechod z nezamestnanosti do zamestnanosti je najťažší pre ľudí, ktorí v poslednom dlhšom období nemali riadnu prácu. Ide najmä o dlhodobo nezamestnaných a o absolventov stredných a vysokých škôl. Je preto potrebné realizovať aktívnu aj pasívnu politiku trhu práce tak, aby sa šance na nájdenie si riadneho pracovného miesta zvyšovali.
Preto predkladáme návrh, kde navrhuje dva nástroje:
* príspevok na zamestnanie absolventov,
* inkluzívne zamestnávanie.

pripomienku môžete podporiť na:
https://www.changenet.sk/?section=kampane&x=780875


viac o hromadnej pripomienke nájdete na
https://www.iz.sk/sk/stanoviska/pripomienka-zaruka-pre-mladych

veriac, že toto leto sú posledné prázdniny a nie začiatok nezamestnanosti

Michal Páleník
Inštitút zamestnanosti
www.iz.sk
Spracovala:
Juliana Uhrinová
Regionálna Rozvojová Agentúra , Združenie pre rozvoj regiónu Gemer - Malohont
SNP 21, 979 01 Rimavská Sobota
tel.: 047/58 111 85, e-mail: rrars@mail.t-com.sk
Člen IS RRA,váš partner pri tvorbe a realizovaní projektov
Certifikovaný pre PRINCE2, registračné číslo P2R/NLPB175953