Grantové výzvy pre NO, Tatrabanka

04.08.2015 15:22


1. Nadácia Tatra banky - Viac umenia
Podporujú sa aktívne skupiny zložené z učiteľov, študentov všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a slobodných umelcov, ktorí sa venujú tvorbe s cieľom vytvoriť umelecké dielo.Plánovaná výška prostriedkov grantového programu: 50 000 EUR, Maximálna výška podpory na jeden projekt: 3 000 EUR
Termín otvorenia programu: 1. jún 2015
Uzávierka prijímania žiadostí: 30. september 2015...
2.Kvalita vzdelávania
Cieľom Grantového programu Kvalita vzdelávania je finančne prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného programu, predmetu, témy alebo oblasti vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky a informácie z prostredia domácej či zahraničnej vedy. Projektové tímy môžu byť zložené z pedagógov, vedeckých pracovníkov školy alebo externých spolupracovníkov a študentov. Hlavné kritérium, ktoré musia projekty spĺňať: - INOVATÍVNOSŤ – podporujú sa iba projekty, ktoré prinášajú do vyučovania nové poznatky, metódy a prístupy.
Plánovaná výška prostriedkov grantového programu: 40 000 EUR
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 EUR
Termín otvorenia programu: 2. september 2015
Uzávierka prijímania žiadostí: 20. október 2015
formuláre a podrobnosti nájdete tu: https://www.nadaciatatrabanky.sk/…/grantove-pro…/viac-umenia/