F. Palko: Poriadok v území a jasné pravidlá výstavby sú našou prioritou

27.06.2014 13:48

Zasielame Vám dve informácie z web stránky MVDRR SR,  zároveň uvádzame, že na tejto stránke v časti "nové na portáli ministerstva"  je  uverejnený a dostupný na stiahnutie: Strategický plán rozvoja dopravnej  infraštruktúry SR do roku 2020 a postupne sú uverejňované aj prílohy k tomuto  plánu.

F. Palko: Poriadok v území a jasné pravidlá výstavby sú našou  prioritou

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR  SR) podporí 76 obcí dotáciou na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, ktorá  poslúži ako základný dokument ich ďalšieho rozvoja.  Na tento účel  vyčlenilo MDVRR SR v tomto roku viac ako 583-tisíc eur.

"Naším zámerom je urobiť poriadok v území a dať ďalšej  výstavbe v našich mestách a obciach jasné pravidlá," skonštatoval štátny  tajomník MDVRR SR František Palko. Územnoplánovacia dokumentácia je kľúčová z  hľadiska stavebného rozvoja miest a obcí, preto ministerstvo v porovnaní s  minulým rokom zvýšilo finančnú podporu určenú na jej spracovanie, a to viac ako  dvojnásobne. Kým v roku 2013 bolo na tento účel vyčlenených 180 000 eur a  dotáciu získalo spolu 28 obcí, tento rok je to až 583 160 eur.

Územné plány budú podľa návrhu nového stavebného zákona, ktorý je v  medzirezortnom pripomienkovom konaní, v budúcnosti povinné. Cieľom je totiž  stanoviť jednoznačné podmienky na územný rozvoj a umiestňovanie stavieb. "Do  roku 2035 budú musieť mať podľa návrhu stavebného zákona všetky mestá a obce  svoje územné plány, v čom sa ich budeme snažiť naďalej aj  finančne  podporovať," dodal F. Palko. V Slovenskej republike je aktuálne 2 891 obcí, z  ktorých má svoju územnoplánovaciu dokumentáciu len 1 299.