Európska komisia - Sprievodca financovaním cestovného ruchu v období 2014-2020

23.03.2015 09:56

EK  -  Guide on EU funding for the tourism sector

 

Popis: Popis: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/_getimage.cfm?doc_id=7674

 

Príručka prináša prehľad rôznych zdrojov na financovanie cestovného ruchu pre súkromný aj verejný sektor.

 

 

Zdroj:   https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7847&lang=en&tpa_id=1057&title=Guide-on-EU-funding-for-the-tourism-sector.

 

Portál cestovného ruchu:   https://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm.