EÚ investuje vyše 90 miliónov EUR na riešenie hlavných výziev v regiónoch na česko-slovenskom pohraničíEurópska komisia dnes prijala nový program regionálnej spolupráce („Interreg") medzi Slovenskom a Českou republikou v hodnote viac ako 90 miliónov EUR z

18.06.2015 10:19

Európska komisia dnes prijala nový program regionálnej spolupráce („Interreg") medzi Slovenskom a Českou republikou v hodnote viac ako 90 miliónov EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Hlavný dôraz sa bude klásť na cezhraničné iniciatívy zamerané na podporu inovácií MSP, posilnenie výskumu a ochranu životného prostredia. Spolu s financovaním zo štátnych zdrojov presiahne rozpočet na program sumu 106 miliónov EUR.

Cieľom programu je posilniť cezhraničné regionálne inovácie, ako aj zlepšiť spoluprácu medzi malými a strednými podnikmi (MSP) a výskumnými ústavmi. Zároveň bude chrániť prírodné a kultúrne dedičstvo regiónov a podporovať ich udržateľné využívanie. Opatrenia v rámci týchto dvoch hlavných priorít budú doplnené o snahu podporiť užšiu spoluprácu v právnych a administratívnych otázkach tak, aby bolo možné vytvoriť plne integrovaný pohraničný región.

Tento program zahŕňa šesť hraničných regiónov v Českej republike a na Slovensku. Prvá výzva na predloženie cezhraničných projektov bude zverejnená ešte v tomto roku. Projekty dostanú na svoje činnosti až 85 % financovania zo zdrojov EÚ