EÚ investuje vyše 154 miliónov EUR na riešenie kľúčových cezhraničných problémov v Poľsku a na Slovensku

03.02.2015 10:37

Európska komisia schválila nový medziregionálny program „Interreg" pre Slovensko a Poľsko, ktorý sa bude financovať z regionálnych investičných prostriedkov EÚ. Jeho cieľom je riešiť cezhraničné problémy - najmä v doprave, vo vzdelávaní a v životnom prostredí. Týka sa 11 pohraničných regiónov v Poľsku a na Slovensku a jeho objem je vyše 182 miliónov EUR, pričom finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje takmer 155 miliónov EUR.Niektoré očakávané výsledky: