elektronický newsletter - OPIS NEWS 3/2014

28.11.2014 12:46

Z obsahu vyberame:

  • Operačný program Integrovaná infraštruktúra na roky 2014 – 2020 schválený Európskou komisiou
  • Ministerstvo financií zverejnilo písomné vyzvania na šesťnárodných projektov OPIS
  • Ministerstvo financií vydalo nové usmernenie k integrácii IS VS
  • Ministerstvo financií SR vydalo vyhlášku č. 275/2014 o zaručenej konverzii
  • Prínos a výhody projektu DCOM pre obce  - rozhovor s Ing. Rudolfom Horváthom zo združenia DEUS
 
elektronický newsletter - OPIS NEWS 3/2014  OPISnews0314.pdf (645074)