Dotácia z Environmentálneho fondu na odstránenie starých čiernych skládok odpadu

27.09.2015 12:10

Informácia Environmentálneho fondu_august 2015
Dotáciu z Environmentálneho fondu na odstránenie starých čiernych skládok odpadu získa v rámci programu Veľké upratovanie Slovenska 219 žiadateľov, čo je takmer polovica uchádzačov. Obce a mestá musia účelovo viazané peniaze využiť do konca novembra. Minister životného prostredia Peter Žiga si od programu sľubuje vyčistenie Slovenska od množstva nelegálnych skládok, ktoré zaťažujú životné prostredie.
Keďže požiadavky o podporu presiahli určených 10 miliónov eur, nebolo možné vyhovieť všetkým žiadostiam. Úspešné obce teraz dostanú rozhodnutia o pridelení dotácie, pričom zoznam je možné nájsť na internetovej stránke www.envirofond.sk.