Dotácia na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie“

28.08.2015 10:00

Oznámenie
o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie na podporné opatrenie „Dotácia na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie“ podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve.
Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
• Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotác...ie podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 (pdf, 154.37 Kb, 40x)
• Príloha č. 1 k výzve - Žiadosť - plemenná kniha (pdf, 121.67 Kb, 24x)
• Príloha č. 2 k výzve - Usmernenie - plemenná kniha (pdf, 191.82 Kb, 14x)
• Príloha č. 3 k výzve - Sadzby (2) - plemenná kniha (pdf, 271.77 Kb, 14x)
• Príloha č. 4 k výzve - Usmernenie - Podnik v ťažkostiach (pdf, 1.87 Mb, 9x)
• Príloha č. 5 k výzve - Podnik v ťažkostiach - tabuľka (xls, 38.5 Kb, 4x)