Dni meste Rimavská Sobota

06.05.2015 15:00

V dňoch 5. a 6. mája sme sa na pozvanie primátora mesta JUDr. Jozefa Šimka, zúčastnili na podujatí Dni mesta Rimavská Sobota. ktorého programom okrem tradičného jarmoku bolo aj prijímanie zahraničných delegácií, Slávnostné zasadnutie MZ a odovzdávanie Ceny primátora. Dňa 6. mája sme sa zúčastnili osláv 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a kladení vencov k pamätníku.