CONCERT - výzva 2016 - podpora inovatívnych výskumných projektov v oblasti radiačnej ochrany

07.01.2016 14:52

Otvorenie výzvy sa predpokladá začiatkom januára s uzávierkou plánovanou na začiatok apríla 2016.

Preliminary announcement.