Bilaterálny fond

12.08.2015 13:25

Bilaterálny fond na národnej úrovni pre rok 2015 otvorený

Úrad vlády SR - Národný kontaktný bod týmto oznamuje oprávneným žiadateľom, že otvára možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na realizáciu aktivít zameraných na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a donorskými štátmi (Nórskom, Lichtenštajnskom a Islandom) pre rok 2015.
viac info: https://www.eeagrants.sk/-bilateralny-fond-na-narodnej-urov…/