Aktuálne z MDVaRR SR

04.08.2014 10:46

 

Na stránke MDVaRR SR bol pridaný súbor - Metodika na vypracovanie PHSR obce/obcí/VÚC (v metodike je uvedené - Pracovná verzia 1.0 pre etapu pilotného overovania).

 

Súbor vo formáte PDF https://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=163654