Aktuálne výzvy pôdohospodárskej platobnej agentúry

03.04.2015 00:00

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2015

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka...

viac informácií

 

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2015/2016

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a ...

viac informácií

 Aktuálne informácie pôdohospodárskej platobnej agentúry Aktuálne informácie pôdohospodárskej platobnej agentúry