Aktualizovaná zmluva o poskytnutí NFP OP ZaSI

08.01.2015 15:53

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre národné projekty a pre dopytovo orientované projekty

 

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že aktualizoval Zmluvu o poskytnutí NFP pre národné projekty a pre dopytovo orientované projekty. Vzor zmluvy pre NP je dostupný tu. Vzor zmluvy pre DOP je dostupný tu.