2. Odborný seminár s hlavnou témou - Metodika na vypracovanie PHSR

15.12.2014 17:44

Dňa 15.12.2014 sa v Kultúrnom dome v Jesenskom uskutočnil už v poradí 2. odborný seminár k  novej metodike na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR), za spolupráce RRA Rimavská Sobota, RRA Hnúšťa a BBSK.

Program zahájila a moderovala riaditeľka RRA Rimavská Sobota – Juliana Uhrinová, ktorá na začiatku seminára prezentovala činnosti a úlohy, ktoré RRA a ISRRA napĺňa a ponúka.

Dôležité body k novej metodike na vypracovanie PHSR odprezentovala Mgr. Jana Uhrinová z RRA Hnúšťa.

JUDr. Monika Vaškovičová, riaditeľka RRA Hnúšťa prezentovala všetky štruktúry finančných  zdrojov, fondov a dotácií na nasledujúce obdobie 2014-2020.

Účastníkom seminára bol aj pán Ing. Vladimír Brieda, vedúci oddelenia rozvoja hospodárskych aktivít na úrade BBSK , ktorý vysvetlil dôležitosť celého plánovania a prípravy strategických dokumentov a ich zosúladenie s regionálnymi dokumentmi.

Menovaní vo svojich prezentáciách zdôrazňovali význam PHSR a dôležitosť vzájomnej spolupráce samospráv

Pán Ing. Štefan Repko, predseda Rady IS RRA a riaditeľ Krajskej rozvojovej agentúry v Banskej Bystrici prezentoval veľmi úspešný projekt Od dávok k platenej práci, ktorý by bol efektným riešením problematiky dlhodobej nezamestnanosti v našom okrese.

Príležitosť na vlastnú prezentáciu dostal aj podnikateľ z Rimavskej Soboty - pán Ernest Kiss, ktorý predviedol veľmi užitočnú novinku NFC vizitku (elektronickú vizitku) a pán RNDr.  Pavol Rapavý, riaditeľ hvezdárne v Rimavskej Sobote, ktorý prezentoval spôsob na zlepšenie úžitkovosti osvetlenia a jeho význam na ochrane pri životného prostredia. V oboch prípadoch ide o úsporu energií a sú to tzv. ZELENÉ PRODUKTY.

Predpokladáme, že oba semináre priniesli a zodpovedali všetky otázky súvisiace plánovaním a tvorbou PHSR ako základného strategického dokumentu pre rozvoj samosprávy a tým aj regionálny rozvoj

Ďakujeme všetkým partnerom za spoluprácu.