Regionálna rozvojová agentúra-Združenie pre rozvoj regiónu GEMER-MALOHONT, ul. SNP 21 (Povstania 15), 979 01 Rimavská Sobota

Regionálna rozvojová agentúra-Združenie pre rozvoj regiónu GEMER-MALOHONT, ul. SNP 21 (Povstania 15), 979 01  Rimavská Sobota