Aktuálne výzvy 2016

Výzva č. 3 / 2016 Fondu na podporu umenia

06.01.2016 14:43
Fond na podporu umenia (ďalej len „fond"), zriadený zákonom č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. niektorých zákonov (ďalej len „zákon")...

Prvé výzvy Shift2Rail

06.01.2016 14:40
  04.01.2016 - Spoločná technologická iniciatíva pre výzkum a inovácie v oblasti železničnej dopravy Shift2Rail zverejnila prvné kolo výzviev pre podávanie návrhov projektov. Otvorené témy a výzvy sú zverejnené v ročných pracovných plánoch iniciatívy pre obdobieí 2015 a 2016. Sú rozdelené...

Aktuálne výzvy programu ESPON 2020

06.01.2016 11:42
  Sedem výziev na predkladanie ponúk na aplikovaný výskum spadajúcich do Programu spolupráce ESPON 2020, je otvorených. Výsledok výziev prispeje k zvýšeniu produkcie Európskych územných dôkazov prostredníctvom aplikovaného výskumu a analýz, ako aj k ďalšiemu rozvoju vedomostnej základne...

Podpora formou úveru pre rok 2016

05.01.2016 10:39
  - dovoľujeme si vás informovať, že Environmentálny fond zverejnil formuláre tlačív žiadostí o poskytnutie podpory formou úveru pre rok 2016, prílohy týchto žiadostí a Príručku pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou úveru z Environmentálneho fondu pre rok 2016. Dokumenty je možné...

OZNAM ENVIRONMENTáLNEHO FONDU

04.01.2016 13:57
dovoľujeme si vás informovať, že Environmentálny fond dnes (04.01.2016) rozposlal výzvy (listy) na doplnenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci špecifikácie činností pre rok 2016. Termín doručenia vašich doplnených žiadostí je do 10 pracovných dní, to znamená, že dnes...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6