Aktuálne výzvy 2016

NOVÁ VÝZVA EACEA/17/2016 Prístup na trh

08.12.2016 14:57
NOVÁ VÝZVA EACEA/17/2016 Prístup na trh Podpora odborných audiovizuálnych podujatí obchodného charakteru (audiovizuálne trhy), používania online nástrojov a spoločných európskych propagačných činností. Uzávierka predkladania projektov:... 2. február...

Projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre menej rozvinuté regióny

30.11.2016 13:36
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásila dňa 12.10.2016  dve výzvy na predkladanie ŽoNFP, a to Výzvu na predkladanie ŽoNFP na  fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II....

výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zamerané na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI MH/DP/2016/3.1.1-03) a na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04).

23.11.2016 15:58
Cieľom zverejnených výziev je podporiť projekty zamerané na uvedenie nového alebo inovovaného produktu ži...adateľa na trh alebo na inováciu produkčného procesu. Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. V rámci výziev môžu byť podporené...

Dotáciie v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky

20.11.2016 15:03
Úrad vlády Slovenskej republiky v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  (ďalej len "zákon") vyhlasuje podľa § 2 ods. 1 písm. a), b) a e) zákona  VÝZVU na...

Výzva za 50 miliónov eur pre kultúrny a kreatívny priemysel

18.11.2016 17:38
Ministerstvo kultúry SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 (PO3): Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Výzva bude otvorená do 28. februára...

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

18.11.2016 08:05
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Podpora na opeľovaciu činnosť včiel Prílohy (dokumenty na stiahnutie)...• Výzva na predkladanie žiadostí - Podpora na opeľovaciu činnosť včiel (pdf, 140.49 Kb, 273x)• Príloha č. 1 - Žiadosť (podpora na opeľovaciu činnosť včiel) (pdf, 131.12 Kb,...

•Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

15.11.2016 13:07
Výzva - decentralizovaná podpora•Od: 09.11.2016 do: 28.02.2017•Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5•Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch...

Vyzvania pre projekty optimalizácie verejnej správy a vzdelávania zamestnancov

09.11.2016 16:13
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) ako riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) vyhlásilo v utorok 8. novembra vyzvania pre dva národné projekty. Žiadateľom a prijímateľom bude v oboch prípadoch ministerstvo vnútra. Ide o projekt ďalšieho vzdelávania...

Vyzvanie na predloženie projektov technickej pomoci

08.11.2016 13:14
  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, dňa 7. novembra 2016 vydalo Oznámenie k vyzvaniam na predloženie projektov technickej pomoci pre jednotlivých žiadateľov. Oznámenia sú zverejnené v časti...

Vyzvanie OP ĽZ NP 2016/3.1.1/02 - Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných opatrení na trhu práce - 2

08.11.2016 10:23
Vyzvanie OP ĽZ NP 2016/3.1.1/02 - Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných opatrení na trhu práce - 2 Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>