Novinky

Čerpanie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo k 30.06.2014

15.07.2014 11:21
Z celkového záväzku 2007-2013 v rámci všetkých 14 operačnýchprogramov programového obdobia 2007-2013 Slovenská republika vyčerpala k30.06.2014 prostriedky vo výške 6 451,65 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie naúrovni 55,53 %. Vzhľadom na možnosť zálohového financovania prijímateľov zoštátneho...

Infraštruktúrne projekty hradené z eurofondov ťahajú naše stavebníctvo

30.06.2014 13:18
Veľké infraštruktúrne projekty hradené z eurofondov môžu v nasledujúcich rokoch vďaka obrovským investíciám potiahnuť stavebný sektor. Ďalším impulzom pre sektor stavebníctva by mali byť plánované projekty verejno-súkromného partnerstva i podpora pre rozvoj nájomného bývania. „Som veľmi rád, že...

F. Palko: Poriadok v území a jasné pravidlá výstavby sú našou prioritou

27.06.2014 13:48
Zasielame Vám dve informácie z web stránky MVDRR SR,  zároveň uvádzame, že na tejto stránke v časti "nové na portáli ministerstva"  je  uverejnený a dostupný na stiahnutie: Strategický plán rozvoja dopravnej  infraštruktúry SR do roku 2020 a postupne sú uverejňované aj prílohy k...

Správa o napĺňaní priorít a cieľov Národnej stratégie regionálneho rozvoja Banskobystrického kraja

27.05.2014 08:35
Príjmové finančné operácie V schválenom rozpočte BBSK na rok 2013 boli rozpočtované prostriedky z úverových zdrojov vo výške 13 000 000 eur. Rozpočet príjmových finančných operácií sa počas roka zvýšil z dôvodu zapojenia prostriedkov ŠR do rozpočtu vo výške 482 792,96 eur a z dôvodu prevodu...

Pracovné stretnutie 13.2.2014 - Dr. Lakatos Mária

13.02.2014 10:00
Vo štvrtok 13. februára sa uskutočnila návšteva Dr. Lakatos Márie v našom meste.   Dr. Lakatos Mária renomovaná odborníčka a konzultantka Univerzity technológie a ekonómie (BME) Inštitútu ekonomických štúdií v Budapešti, bola kľúčovou postavou odborného seminára, ktorý sa uskutočnil v...

Výstava Košice Tour Expo 2014

12.02.2014 10:03
    voju účasť na výstave sme organizovali spolu s partnermi - Mesto Rimavská Sobota, Gemersko-malohontské múzeum, MAS Malohont, Patrol & Guard Rimavská Sobota a Kúpele Číž. V budúcom období sa chystá prestavba charakteru výstavy Košice Tour Expo. Nebude zameraná výlučne...

Pripravovaná výstava Košice Tour Expo 2014

05.02.2014 10:16
    Náš región sa bude prezentovať na výstave Košice Tour Expo 2014 Regionálna rozvojová agentúra, Združenie pre rozvoj regiónu Gemer – Malohont Rimavská Sobota sa pripravuje na prezentáciu regiónu na výstave Košice Tour Expo 2014, ktorá sa uskutoční v dňoch 7. až 9. februára ( piatok...

Zasadnutie ZMOGaM

21.11.2013 10:00
            Práca pre nezamestnaných ľudí je v rukách primátorov starostov a ostatných volených zástupcov samospráv. Takto by sa dal stručne vyjadriť a charakterizovať výsledok stretnutia na Rade ZMOGaM, ktorý sa konal vo štvrtok...

Workshop o znížení hrozivej miery nezamestnanosti v okrese Rimavská Sobota

29.10.2013 11:00
            Nezamestnanosť v okrese Rimavská Sobota bola hlavným motívom impulzu RRA, Združenie pre rozvoj regiónu GEMER MALOHONT ( RRA) pre kooperáciu a spoluprácu partnerov, ktorá vyústila do workshopu , ktorý sa uskutočnil...

Pracovná návšteva na Spojenej škole v Rimavskej Sobote.

25.10.2013 13:01
Dňa 25.10.2013 sme uskutočnili pracovnú návštevu na Spojenej škole v Rimavskej Sobote . Prijal nás pán riaditeľ Ing. Karol Kisantal a pani zástupkyňa Ing. Agnesa Daňková. Priniesli sme informácie o výsledkoch výsledkov členskej schôdze Stredoeurópskej spoločnosti na podporu...
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>